Podrška

Kao jedan od najvažnijih razloga za vernost, naši klijenti navode upravo kvalitet i dostupnost Tehničke podrške.

Svakom pozivu ili zahtevu, bilo personal ili business korisnika pristupamo sa jednakim poštovanjem i odgovornošću. Naša mogućnost da Vam pomognemo nas čini ponosnim jer znamo koliko je važno imati sigurnu uslugu i servis koji funcioniše bez problema. Posebno se ponosimo stalnim obukama i usavršavanjima naših inženjera, i činjenicom da smo uvek u koraku sa najnovijim Internet trendovima i tehnologijama.

Usluge službe tehničke podrške su dostupne slanjem maila na adrese: support@yu.net

ili pozivom na brojeve:
0700 300 400, 011 202 3636

Mi tehničku podršku shvatamo veoma ozbiljno.