Ukoliko želite da registrujete više domena istovremeno, ne morate popunjavati formular za svaki domen ponaosob. Dovoljno je da upišete željene nazive svih domena, sa razmakom između dva naziva domena.

Upišite domene koje želite da registrujete

 

Za svaki internet domen postoji javno dostupna WHOIS baza podataka u kojoj se nalaze podaci o vlasniku, administratoru i tehničkom kontaktu. Ukoliko želite da proverite podatke o nekom domenu, možete uneti naziv domena u prazno polje i ukoliko vlasnik domena nije aktivirao zaštitu Whois podataka, oni će se prikazati klikom na označeno polje.

Upišite domen za koji želite WHOIS podatke

 

Ukoliko želite da transferujete domen sa nekog drugog Registra na Yunet International, potrebno je da upišete domen u prazno polje i kliknete na Transferuj. Za transfer nacionalnih domena (.rs, .co.rs..) potrebno je da nam pošaljete dopis na memorandumu firme, sa pečatom i potpisom, a fizička lica sa kopijom lk.

Upišite domen koji želite da transferujete na Yunet International